Про бібліотеку        
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
       
      Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи. ЇЇ історія нерозривно пов'язана з історією навчального закладу.
  1 вересня 1985 року 79 учителів школи зустріли 2403 учня. Із дня заснування школи до 01.09.2008 року директором був Хаустов Станіслав Романович, учитель історії вищої категорії, нагороджений знаком "Відмінник освіти". З 2008 року школою керує Калініна Вікторія Павлівна, учитель математики вищої категорії.
              З перших років існування школи, велика увага приділялась шкільній бібліотеці. В штаті було два бібліотекарі, а читачами стали вчителі та учні 59 класів. Спочатку накопичення книг  просувалося повільно, хоча інтерес до художньої літератури серед учнів був надзвичайно великий. З кожним роком збагачується книжковий фонд бібліотеки, а бібліотекарі стали першими порадниками в пошуках літературних новинок. Добрий слід в пам'яті учнів залишила бібліотекар Фава Людмила Михайлівна, нині пенсіонер. Вона приклала багато зусиль, щоб зібрати необхідний книжковий фонд. Саме під час її роботи, зростала роль шкільної  бібліотеки, збільшилась кількість науко-популярної літератури, періодичних видань. Фонд бібліотеки був практично сформований у відповідності з навчальною програмою.

Сьогодні, бібліотека, як і в 1985 році, знаходиться на 3 поверсі школи. У своїй структурі має абонемент і  читальний зал і обслуговує 588 користувачів: вчителів, учнів та їх батьків. Бібліотечний фонд нашої бібліотеки є універсальним і налічує 26894 одиниць обліку фонду шкільних підручників, науково-педагогічної, методичної літератури, видань з різних галузей знань, науково-популярної, довідкової , художньої літератури, матеріалів передового педагогічного досвіду. Фонд бібліотеки поповнюється за рахунок надходжень через централізоване забезпечення від Міністерства освіти і науки України, методичного центру, батьківського та міського бюджету. Бібліотека стала центром, де забезпечується доступ до різноманітної інформації. Сьогодні поряд з традиційними носіями інформації поповнює свої фонди документами на електронних носіях. Передплачує періодичні видання для вчителів, літературно-художні та пізнавально-розважальні журнали для дітей.
У нашій шкільній бібліотеці вже зроблено перші кроки щодо забезпечення комп'ютерною технікою. У бібліотеці встановлено комп’ютер і стало можливим створення фонду документів на електронних носіях, електронного каталогу підручників, електронної картотеки  статей, тематичних картотек, книжкових виставок, інформаційних та бібліографічних списків літератури. 
Основною метою  в роботі нашої бібліотеки є надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб, залучення учнів до систематичного читання.
              З метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання навичок самоосвіти та самореалізації систематично плануються та проводяться бібліотечні уроки традиційні, та бібліотечні уроки – презентації. Тематика бібліотечних уроків різноманітна: „Ознайомлення з бібліотекою ”, „Структура книги ”, „Автори та ілюстратори дитячих книг ”, „Вибір книг у бібліотеці ”,  „Перші енциклопедії, словники, довідники ”, „Запис про прочитане ”, „Використання довідкових видань при виконанні домашніх завдань ”,  „Сучасна література і мистецтво ”, „Книга з науки і техніки ”,«Вибір книг в бібліотеці», «Энциклопедии, Словари, Справочники», «Історія книги», «Каталоги та картотеки дитячої бібліотеки» та інші.
Інформаційна робота ведеться в постійному інформуванні читачів про нові надходження. Сприяє  цьому і книжкова виставка «Увага! Нові книги», із короткою анотацією видань що надходять у бібліотеку. Найцікавіші книги, що надходять у бібліотеку, презентуються  на книжковій виставці. Систематична інформація педагогів про нові правові документи  в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку , нові програми та підручники, що вийшли з друку. Бібліотека складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, проведенню педрад .
Проводиться спільна робота вчителів, класних керівників і бібліотекаря. Результатом  спільної праці є успішне проведення предметних тижнів,  презентації книг. В рамках предметних тижнів   проводяться книжкові виставки, огляди літератури, добираються необхідні посібники. Тут у пригоді стають  картотеки, тематичні папки, інформаційні та бібліографічні  списки літератури.
         Ефективними, щодо інформування учнів і вчителів, є різноманітні книжкові виставки, їх тематика різнопланова, охоплює всі напрямки навчально-виховної роботи у відповідності до плану роботи школи. Набувають популярності електронні виставки з використанням різноманітних експонатів, заставок-символів, репродукцій картин, та інших елементів, що привертають до себе увагу читачів: « У світі казки чарівної» «Люби и знай свой город», «Виховання дітей в сім'ї».
       У системі роботи бібліотеки надається значення проведенню оглядів літератури  «Люби і знай свій рідний край», «Краю мій, талановитий», «Збережемо світ в якому живемо» та інші, що сприяють формуванню читацьких інтересів, залученню учнів до читання. 
 З метою розширення можливостей використання книги шкільна бібліотека координує свою роботу з бібліотеками інших шкіл, підтримує тісний зв'язок з міською бібліотекою М.Горького. Бібліотекарі часті гості в класах, де проводять масові заходи по улюбленим творам, зустрічі з письменниками та  поетами Краматорська.
Учні нашої школи активні читачі, які беруть участь у багатьох заходах що проходять у школі і бібліотеці. Вони є учасниками різноманітних конкурсів, на яких ставали переможцями і лауреатами.
Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та підключення до мережі Інтернет дозволить значно поліпшити рівень обслуговування читачів бібліотеки. Розширить межі інформаційного простору відвідувачів бібліотеки.

Комментариев нет:

Отправить комментарий